Margaretas logga

SÅ HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att svara på offertförfrågningar, leverera beställningar, tillhandahålla kringtjänster, ge dig en bättre upplevelse och ge erbjudanden som passar just dina behov. Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

TYP AV PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN:

När du blir kund / partner hos Margaretas Bröd & Bakverk AB samlar vi in följande kontaktuppgifter på de kontaktpersoner ni uppger: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer

INFORMATION OM ERA BESTÄLLNINGAR:

Vi sparar även data om beställningar som dessa kontaktpersoner gjort och de data som förknippas med beställningen såsom korrekturgodkännande.

OFFERTFÖRFRÅGNINGAR

När ni kontaktar oss med offertförfrågningar samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt, vi sparar offerterna och underlagen för att på bästa sätt kunna hjälpa er vid uppdaterade framtida förfrågningar.

SÅ HÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

DET HÄR ANVÄNDER VI PERSONER TILL:

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

LEVERANS AV BESTÄLLNINGAR:

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera era beställningar, svara på och tillhandahålla offerter, ge produktinformation och informera om erbjudanden. Vi behandlar också personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de produkter och tjänster ni köper. Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

KOMMUNIKATION:

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp och tipsa om produkter och erbjudanden. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om tidigare beställningar och förfrågningar som grund för fakturor, nyhetsbrev, ¨ viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om produkter och kampanjer. Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

MARKNADSFÖRING:

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och erbjudanden till er efter era behov behandlar vi personuppgifter från tidigare kontakter, beställningar och offertförfrågningar. Laglig grund: Intresseavvägning.

LAGSTADGADE SKYLDIGHETER:

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer. Laglig grund: Rättslig förpliktelse

PARTNERS OCH UNDERLEVERANTÖR:

Vi minimerar de personuppgifter som delas med våra partners och underleverantörer. Vid direktleveranser delas i förekommande fall Leveransadresser till dessa underleverantörer. Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

MYNDIGHETER:

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter.

SÅ HÄR SPARAR VI PERSONUPPGIFTER:

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

DU BESTÄMMER ÖVER DINA PERSONUPPGIFTER

Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera den service och tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

SÅ HÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONERUPPGIFTER NÄR DU INTE ÄR KUND/PARTNER HOS OSS:

När du säger upp din kundrelation med oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

DET SOM BLAND ANNAT TAS BORT ÄR:

DET SOM INTE TAS BORT FINNS BLAND ANNAT:

KONTAKT TILL OSS: